ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, ИМЕЮЩИХ ИШЕМИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

  • Roman A. Yaskevich Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КрасГМУ им. проф. Ф.В. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ https://orcid.org/0000-0003-4033-3697
  • Olga L. Moskalenko Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера» https://orcid.org/0000-0003-4268-6568
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, ремоделирование миокарда левого желудочка, конституциональный тип

Аннотация

Цель. Изучение конституциональных особенностей типов ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) у женщин с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы. Обследовано 220 женщин с изолированной артериальной гипертонией (АГ) и 160 женщин с АГ в сочетании ИБС. Использовалась стандартная методика антропометрического исследования с последующим определением конституциональных типов, а также определение типов геометрического ремоделирования ЛЖ по данным ультразвукового исследования сердца.

Результаты. Выявлены конституциональные особенности частоты неблагоприятных типов ремоделирования у женщин обследованных групп. Самую многочисленную группу среди обследованных женщин как с изолированной АГ, так и с АГ в сочетании с ИБС, составили представительницы мегалосомного типа конституции. Наличие ремоделирования ЛЖ выявлено у 91,6% обследованных с изолированной АГ и у 89,4% женщин с АГ в сочетании с ИБС. При этом, как среди женщин с изолированной АГ, так и среди женщин с АГ в сочетании с ИБС, наиболее часто встречающимся типом геометрии была концентрическая гипертрофия ЛЖ (КГЛЖ). Установлено, что при всех конституциональных типах чаще встречались пациентки, имеющие КГЛЖ.

Заключение. КГЛЖ чаще встречалась при всех конституциональных типах у женщин обеих групп. Нормальная геометрия ЛЖ чаще отмечалась у женщин с изолированной АГ неопределенного конституционального типа, а среди женщин с АГ в сочетании с ИБС – мегалосомного типа.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Roman A. Yaskevich, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КрасГМУ им. проф. Ф.В. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ

доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и терапии, ведущий научный сотрудник группы патологии сердечно-сосудистой системы, кандидат медицинских наук, доцент

Olga L. Moskalenko, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера»

старший научный сотрудник, кандидат биологических наук

Литература

Baleva E.S., Aleshkina O.Yu., Krom I.L. Antropometricheskie prediktory serdechno-sosudistogo kontinuuma bol’nykh ishemicheskoy bolezn’yu serdtsa [Anthropometric predictors of the cardiovascular continuum of patients with coronary heart disease]. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal [Saratov Journal of Medical Scientific Research], 2015, vol. 11, no. 4, pp. 520-523. https://ssmj.ru/2015/4/520

Derevyannykh E.V., Yaskevich R.A., Balashova N.A., Moskalenko O.L. Rasprostranennost’ izbytochnoy massy tela sredi zhenshchin meditsinskikh rabotnikov krupnoy klinicheskoy bol’nitsy goroda Krasnoyarska [Prevalence of overweight among female medical workers of a large clinical hospital in Krasnoyarsk]. V mire nauchnykh otkrytiy [In the world of scientific discoveries], 2016, no. 7 (79), pp. 26-46. https://doi.org/10.12731/wsd-2016-7-2

Derevyannykh E.V., Yaskevich R.A., Balashova N.A. Antropometricheskie osobennosti i komponentnyy sostav massy tela u zhenshchin meditsinskikh rabotnikov s arterial’noy gipertoniey [Anthropometric characteristics and composition of body weight in women medical workers with arterial hypertension]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy [International Journal of Applied and Fundamental Research], 2016, no. 7-4, pp. 563-568. https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9875

Kandilova V. N. Remodelirovanie serdtsa i sosudov pri arterial’noy gipertenzii: rol’ soputstvuyushchego ozhireniya [Remodeling of the heart and blood vessels in arterial hypertension: the role of concomitant obesity]. Klinitsist [Clinician], 2020, vol. 14, no. 1-2, pp. 62-72. https://doi.org/10.17650/1818-8338-2020-14-1-2-62-72

Kedrinskaya A.G., Kuprienko N.B., Obraztsova G.I., Leonova I.A. Strukturnye izmeneniya serdtsa i antropometricheskie markery remodelirovaniya miokarda pri izbytochnoy masse tela i ozhirenii u detey [Structural changes in the heart and anthropometric markers of myocardial remodeling in overweight and obesity in children]. Arterial’naya gipertenziya [Arterial hypertension], 2018, vol. 24, no. 5, pp. 570-580.

Kogan M.P., Filimonova E.E., Sorokin E.L., Krivko S.V. Vozmozhnosti ispol’zovaniya tipologii morfofunktsional’nogo stroeniya organizma cheloveka v klinicheskikh issledovaniyakh [Possibilities of using the typology of the morphofunctional structure of the human body in clinical research]. Zdravookhranenie Dal’nego Vostoka [Healthcare of the Far East], 2020, no. 1 (83), pp. 90-94. https://doi.org/10.33454/1728-1261-2020-1-90-95

Kozlov I.D., Grakovich A.A., Apanasevich V.V., Plashchinskaya L.I. Rol’ somatotipa v razvitii i techenii ishemicheskoy bolezni serdtsa [The role of the somatotype in the development and course of coronary heart disease]. Meditsinskie novosti [Medical News], 2004, no. 4, pp. 87-90. http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=1683

Lareva N.V., Valova T.V., Lobuntsova A.K. Gendernye osobennosti remodelirovaniya levogo zheludochka u lits pozhilogo vozrasta s arterial’noy gipertenziey i IBS [Gender characteristics of left ventricular remodeling in elderly people with arterial hypertension and coronary artery disease]. Dal’nevostochnyy meditsinskiy zhurnal [Far Eastern Medical Journal], 2012, no. 2, pp. 11-14.

Nikityuk D. B., Nikolenko V. N., Khayrullin R. M. i dr. Antropometricheskiy metod i klinicheskaya meditsina [Anthropometric method and clinical medicine]. Zhurnal anatomii i gistopatologii [Journal of Anatomy and Histopathology], 2013, vol. 2, no. 2, pp. 10-14.

Skibitskiy V.V., Gorodetskaya E.V., Fendrikova A.V., Kudryashov E.A. Gendernye osobennosti vliyaniya kombinirovannoy antigipertenzivnoy terapii na strukturno-funktsional’noe sostoyanie miokarda levogo zheludochka u bol’nykh arterial’noy gipertoniey i ishemicheskoy bolezn’yu serdtsa [Gender characteristics of the effect of combined antihypertensive therapy on the structural and functional state of the left ventricular myocardium in patients with arterial hypertension and coronary heart disease]. Problemy zhenskogo zdorov’ya [Problems of Women’s Health], 2015, vol. 10, no. 1, pp. 10-19.

Starchik D.A. Konstitutsional’no-anatomicheskie tipy i ikh kolichestvennoe predstavitel’stvo sredi zhenshchin zrelogo vozrasta [Constitutional-anatomical types and their quantitative representation among women of mature age]. Zhurnal anatomii i gistopatologii [Journal of Anatomy and Histopathology], 2015, vol. 4, no. 4(16), pp. 44-48. https://anatomy.elpub.ru/jour/article/view/255?locale=ru_RU

Chaplygina E.V., Aksenova O.A., Vartanova O.T. et al. Sovremennye predstavleniya o konstitutsii cheloveka i ee znachenie dlya meditsiny [Modern ideas about the human constitution and its importance for medicine]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2014, № 5. http://science-education.ru/ru/article/view?id=14640

Yaskevich R.A. Antropometricheskie osobennosti i komponentnyy sostav massy tela u zhenshchin migrantov Kraynego Severa s arterial’noy gipertoniey [Anthropometric characteristics and component composition of body weight in women migrants of the Far North with arterial hypertension]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2016, no. 4. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=24936

Yaskevich R.A., Moskalenko O.L. Osobennosti variantov remodelirovaniya levogo zheludochka u muzhchin migrantov Kraynego Severa s arterial’noy gipertoniey, razlichnykh konstitutsional’nykh tipov [Features of variants of left ventricular remodeling in male migrants of the Far North with arterial hypertension, various constitutional types]. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 2020, vol. 12, no. 5, pp. 150-164. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2020-12-5-150-164

Yaskevich R.A., Povshednaya O.N., Moskalenko O.L. Strukturno-funktsional’noe sostoyanie miokarda i tipy gemodinamiki u muzhchin s arterial’noy gipertoniey razlichnykh konstitutsional’nykh tipov [Structural and functional state of the myocardium and types of hemodynamics in men with arterial hypertension of various constitutional types]. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 2020, vol. 12, no. 4, pp. 84-103. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2020-12-4-84-103

Britton K. A., Massaro J. M., Murabito J. M. et al. Body fat distribution, incident cardiovascular disease, cancer, and all-cause mortality. J. Am. Coll. Cardiol., 2013, vol. 62, no. 10, pp. 921-925. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.06.027

Corden B., de Marvao, A., Dawes, T.J. et al. Relationship between body composition and left ventricular geometry using three dimensional cardiovascular magnetic resonance. J. Cardiovasc. Magn. Reson., 2016, vol. 18, pp. 32. https://doi.org/10.1186/s12968-016-0251-4

Ferreira-González I. The epidemiology of coronary heart disease. Rev Esp Cardiol (Engl Ed), 2014, vol. 67, no. 2, pp. 139-44. https://doi.org/10.1016/j.rec.2013.10.002

Gerber Y., Gibbons R. J., Weston S. A. et al. Coronary disease surveillance in the community: angiography and revascularization. J. Am Heart Assoc., 2020, vol. 9, e015231. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015231

Jones D.S., Greene J.A. The decline and rise of coronary heart disease: understanding public health catastrophism. Am J. Public Health, 2013, vol. 103, no. 7, pp. 1207-1218. https://doi.org/10.2105/AJPH.2013.301226

Kim N. Y., Hong Y. M., Jung J. W. et al. The relationships of body mass index, waist-to-height ratio, and body fat percentage with blood pressure and its hemodynamic determinants in Korean adolescents: a school-based study. Korean J. Pediatr, 2013, vol. 56, no. 12, pp. 526-533. https://doi.org/10.3345/kjp.2013.56.12.526

Selvaraj S., Martinez E. E., Aguilar F. G. et al. Association of central adiposity with adverse cardiac mechanics: Findings From the Hypertension Genetic Epidemiology Network Study. Circ. Cardiovasc. Imaging, 2016, vol. 9, no. 6, e004396. https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.115.004396


Просмотров аннотации: 204
Загрузок PDF: 133
Опубликован
2021-10-29
Как цитировать
Yaskevich, R., & Moskalenko, O. (2021). ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, ИМЕЮЩИХ ИШЕМИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 13(5), 61-75. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2021-13-5-61-75
Раздел
Внутренние болезни

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>