ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ У МУЖЧИН С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, ИМЕЮЩИХ КОМОРБИДНУЮ АССОЦИАЦИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

  • Roman A. Yaskevich Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КрасГМУ им. проф. Ф.В. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ https://orcid.org/0000-0003-4033-3697
  • Olga L. Moskalenko Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера» https://orcid.org/0000-0003-4268-6568
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, ремоделирование миокарда левого желудочка, конституциональный тип

Аннотация

Цель. Изучение конституциональных особенностей у мужчин с различными типами ремоделирования левого желудочка (ЛЖ), имеющих коморбидную ассоциацию артериальной гипертонии (АГ) с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы. Обследовано 57 мужчин с изолированно протекающей АГ и 115 мужчин, имеющих коморбидную ассоциацию АГ с ИБС. Использовалась стандартная методика антропометрического исследования с последующим определением конституциональных типов, а также определение типов геометрического ремоделирования ЛЖ по данным ультразвукового исследования сердца.

Результаты. Выявлены конституциональные особенности частоты неблагоприятных типов ремоделирования у мужчин обследованных групп. Самую многочисленную группу среди обследованных мужчин как с изолированно протекающей АГ, так и с АГ в сочетании с ИБС, составили представители мускульного и брюшного типа конституции. Наличие ремоделирования ЛЖ выявлено у 91,2% обследованных мужчин с изолированной АГ и у 89,6% мужчин, имеющих коморбидную ассоциацию АГ с ИБС. При этом, как среди мужчин с изолированной АГ, так и среди мужчин с АГ в сочетании с ИБС, наиболее часто встречающимся типом геометрии была концентрическая гипертрофия ЛЖ (КГЛЖ). Установлено, что при всех конституциональных типах чаще встречались пациенты, имеющие КГЛЖ.

Заключение. КГЛЖ чаще встречалась при всех конституциональных типах у мужчин обеих групп. Нормальная геометрия ЛЖ чаще отмечалась у мужчин с изолированно протекающей АГ грудного конституционального типа, а среди мужчин, имеющих коморбидную ассоциацию АГ с ИБС – мускульного типа.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Roman A. Yaskevich, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КрасГМУ им. проф. Ф.В. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ

ведущий научный сотрудник, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и терапии с курсом ПО, кандидат медицинских наук, доцент

Olga L. Moskalenko, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера»

старший научный сотрудник, кандидат биологических наук

Литература

Baleva E. S., Aleshkina O. Yu., Krom I. L. Antropometricheskie prediktory serdechno-sosudistogo kontinuuma bol’nykh ishemicheskoy bolezn’yu serdtsa [Anthropometric predictors of the cardiovascular continuum in patients with coronary heart disease]. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal [Saratov Journal of Medical Scientific Research], 2015, vol. 11, no. 4, pp. 520-523.

Barbarash O.L., Karpov Yu.A., Kashtalap V.V. et al. Stabil’naya ishemicheskaya bolezn’ serdtsa. Klinicheskie rekomendatsii 2020 [Stable coronary heart disease. Clinical guidelines 2020]. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal [Russian Journal of Cardiology], 2020, vol. 25, no. 11, p. 4076. https://doi.org/10.15829/29/1560-4071-2020-4076

Derevyannykh E. V., Yaskevich R. A., Balashova N. A. Antropometricheskie osobennosti i komponentnyy sostav massy tela u muzhchin meditsinskikh rabotnikov s arterial’noy gipertoniey [Anthropometric features and component composition of body mass in male medical workers with arterial hypertension]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy [Journal of Applied and Fundamental Research], 2016, no. 6-2, pp. 252-256. https://s.applied-research.ru/pdf/2016/6-2/9590.pdf

Zorina E. V., Petrova M. M., Mudrova L. A., Kaskaeva D. S. Vozmozhnosti prognozirovaniya izmeneniy velichiny arterial’nogo davleniya v zavisimosti ot somatotipa u muzhchin s arterial’noy gipertoniey I-II stadia [Possibilities of predicting changes in blood pressure depending on the somatotype in men with stage I-II arterial hypertension]. Kompleksnye problemy serdechno-sosudistykh zabolevaniy [Vascular diseases], 2014, no. 4, pp. 19-23. https://www.nii-kpssz.com/jour/article/view/77/0

Kandilova V. N. Remodelirovanie serdtsa i sosudov pri arterial’noy gipertenzii: rol’ soputstvuyushchego ozhireniya [Remodeling of the heart and blood vessels in arterial hypertension: the role of concomitant obesity]. Klinitsist [Clinician], 2020, vol. 14, no. 1-2, pp. 62-72. https://doi.org/10.17650/1818-8338-2020-14-1-2-62-72

Kedrinskaya A.G., Kuprienko N.B., Obraztsova G.I., Leonova I.A. Strukturnye izmeneniya serdtsa i antropometricheskie markery remodelirovaniya miokarda pri izbytochnoy masse tela i ozhirenii u detey [Structural changes in the heart and anthropometric markers of myocardial remodeling in overweight and obesity in children]. Arterial’naya gipertenziya [Arterial hypertension], 2018, vol. 24, no. 5, pp. 570-580. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2018-24-5-570-580

Kogan M.P., Filimonova E.E., Sorokin E.L., Krivko S.V. Vozmozhnosti ispol’zovaniya tipologii morfofunktsional’nogo stroeniya organizma cheloveka v klinicheskikh issledovaniyakh [Possibilities of using the typology of the morphofunctional structure of the human body in clinical studies]. Zdravookhranenie Dal’nego Vostoka [Healthcare of the Far East], 2020, no. 1 (83), pp. 90-94. https://doi.org/10.33454/1728-1261-2020-1-90-95

Kozlov E.V., Yaskevich R.A., Moskalenko O.L., Kochergina K.N. Antropometricheskie osobennosti i komponentnyy sostav massy tela u muzhchin s khronicheskoy obstruktivnoy bolezn’yu legkikh v usloviyakh komorbidnosti [Anthropometric features and component composition of body weight in men with chronic obstructive pulmonary disease in conditions of comorbidity]. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 2019, vol. 11, no. 4, pp. 56-73. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2019-11-4-56-73

Kozlov I. D., Grakovich A. A., Apanasevich V.V., Plashchinskaya L. I. Rol’ somatotipa v razvitii i techenii ishemicheskoy bolezni serdtsa [The role of somatotype in the development and course of coronary heart disease]. Meditsinskie novosti [Medical News], 2004, no. 4, pp. 87-90. https://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=1683

Lareva N. V., Valova T. V., Lobuntsova A. K. Gendernye osobennosti remodelirovaniya levogo zheludochka u lits pozhilogo vozrasta s arterial’noy gipertenziey i IBS [Gender features of left ventricular remodeling in elderly patients with arterial hypertension and coronary artery disease]. Dal’nevostochnyy meditsinskiy zhurnal [Far Eastern Medical Journal], 2012, no. 2, pp. 11-14.

Nikityuk D. B., Nikolenko V. N., Khayrullin R. M. i dr. Antropometricheskiy metod i klinicheskaya meditsina [Anthropometric method and clinical medicine]. Zhurnal anatomii i gistopatologii [Journal of Anatomy and Histopathology], 2013, vol. 2, no. 2, pp. 10-14.

Pashkova I. G., Gayvoronskiy I. V., Nikityuk D. B. Somatotip i komponentnyy sostav tela vzroslogo cheloveka [Somatotype and component composition of the body of an adult]. S. Peterburg: SpetsLit, 2019, 159 p.

Skibitskiy V.V., Gorodetskaya E.V., Fendrikova A.V., Kudryashov E.A. Gendernye osobennosti vliyaniya kombinirovannoy antigipertenzivnoy terapii na strukturno-funktsional’noe sostoyanie miokarda levogo zheludochka u bol’nykh arterial’noy gipertoniey i ishemicheskoy bolezn’yu serdtsa [Gender features of the effect of combined antihypertensive therapy on the structural and functional state of the left ventricular myocardium in patients with arterial hypertension and coronary heart disease]. Problemy zhenskogo zdorov’ya [Problems women’s health], 2015, vol. 10, no. 1, pp. 10-19.

Yaskevich R. A., Moskalenko O. L. Osobennosti variantov remodelirovaniya levogo zheludochka u muzhchin migrantov Kraynego Severa s arterial’noy gipertoniey, razlichnykh konstitutsional’nykh tipov [Features of left ventricular remodeling in male migrants of the Far North with arterial hypertension, various constitutional types]. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 2020, vol. 12, no. 5, pp. 150-164. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2020-12-5-150-164.

Yaskevich R.A., Povshednaya O.N., Moskalenko O.L. Strukturno-funktsional’noe sostoyanie miokarda i tipy gemodinamiki u muzhchin s arterial’noy gipertoniey razlichnykh konstitutsional’nykh tipov [Structural and functional state of the myocardium and types of hemodynamics in men with arterial hypertension of various constitutional types]. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 2020, vol. 12, no. 4, pp. 84-103. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2020-12-4-84-103

Yaskevich R.A., Moskalenko O.L. Osobennosti konstitutsii u zhenshchin s razlichnymi tipami remodelirovaniya levogo zheludochka, imeyushchikh ishemicheskuyu bolezn’ serdtsa [Constitutional features in women with various types of left ventricular remodeling and coronary heart disease]. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 2021, vol. 13, no. 5, pp. 61-75. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2021-13-5-61-75

Yaskevich R.A., Moskalenko O.L. Antropometricheskie osobennosti i komponentnyy sostav massy tela u muzhchin migrantov Kraynego Severa s arterial’noy gipertoniey [Anthropometric features and component composition of body mass in male migrants of the Far North with arterial hypertension]. V mire nauchnykh otkrytiy [Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture], 2016, no. 10 (82), pp. 10-34. https://doi.org/10.12731/wsd-2016-10-10-34

Yaskevich R.A., Moskalenko O.L. Konstitutsional’nye osobennosti variantov remodelirovaniya levogo zheludochka u zhenshchin s arterial’noy gipertoniey ranee prozhivavshikh v usloviyakh Zapolyar’ya [Constitutional features of left ventricular remodeling options in women with arterial hypertension who previously lived in the Arctic]. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 2021, vol. 13, no. 4, pp. 41-58. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2021-13-4-41-58.

Britton K. A., Massaro J. M., Murabito J. M. et al. Body fat distribution, incident cardiovascular disease, cancer, and all-cause mortality. J. Am. Coll. Cardiol., 2013, vol. 62, no. 10, pp. 921-925. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.06.027.

Corden B., de Marvao, A., Dawes, T. J. et al. Relationship between body composition and left ventricular geometry using three dimensional cardiovascular magnetic resonance. J. Cardiovasc. Magn. Reson., 2016, vol. 18, p. 32. https://doi.org/10.1186/s12968-016-0251-4

Ferreira-González I. The epidemiology of coronary heart disease. Rev. Esp. Cardiol. (Engl. Ed), 2014, vol. 67, no. 2, pp. 139-44. https://doi.org/10.1016/j.rec.2013.10.002

Ganau A., Devereux R. B., Roman M. J. et al. Patterns of left ventricular hypertrophy and geometric remodeling in essential hypertension. J. Am. Coll. Cardiol., 1992, no. 19 (1), pp. 1550-1558.

Gerber Y, Gibbons R. J., Weston S. A. et al. Coronary disease surveillance in the community: angiography and revascularization. J. Am. Heart Assoc., 2020, vol. 9, e015231. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015231

Jones D.S., Greene J.A. The decline and rise of coronary heart disease: understanding public health catastrophism. Am. J. Public. Health., 2013, vol. 103, no. 7, pp. 1207-1218. https://doi.org/10.2105/AJPH.2013.301226

Kim N.Y., Hong Y.M., Jung J.W. et al. The relationships of body mass index, waist-to-height ratio, and body fat percentage with blood pressure and its hemodynamic determinants in Korean adolescents: a school-based study. Korean J. Pediatr., 2013, vol. 56, no. 12, pp. 526-533. https://doi.org/10.3345/kjp.2013.56.12.526

Selvaraj S., Martinez E. E., Aguilar F. G. et al. Association of central adiposity with adverse cardiac mechanics: findings from the HyperGEN Study. Circ. Cardiovasc. Imaging., 2016, vol. 9, no. 6, e004396. https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.115.004396

Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur. Heart J., 2018, vol. 39, no. 33, pp. 1281-1357. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001940


Просмотров аннотации: 236
Загрузок PDF: 29
Опубликован
2022-02-28
Как цитировать
Yaskevich, R., & Moskalenko, O. (2022). ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ У МУЖЧИН С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, ИМЕЮЩИХ КОМОРБИДНУЮ АССОЦИАЦИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 14(1), 181-197. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2022-14-1-181-197
Раздел
Внутренние болезни