ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА

Ключевые слова: среда обитания, экологический комфорт, загрязнение городской среды

Аннотация

Обеспечение положительной среды обитания человека является одной из важнейших задач управления городским хозяйством, решение которой требует соответствующего научного обеспечения. Результаты обзора научных публикаций зарубежных и отечественных изданий по вопросам оценки качества (комфортности) среды обитания позволяют определить основные факторы, влияющие на качество жизни городского населения. К этим факторам относятся качество атмосферного воздуха, шумовое загрязнение, дорожная сеть и трафик, характер застройки и благоустройство территории. На основе выделенных факторов целью исследования являлась разработка комплексного подхода к экологической оценке комфортности городской среды, который может быть применен на практике при планировании развития городских территорий. В качестве индикаторов оценки использовались следующие показатели: среднегодовая концентрация взвешенных веществ, уровень шума, интенсивность транспортных потоков, плотность застройки, доля зеленых насаждений, площадь парков и зон отдыха. Исследования территории города Барнаула, Алтайский край, проведенные по разработанной методике, позволили выявить наиболее экологически неблагополучные зоны города и предложить подходы к решению существующих экологических проблем. Наиболее острыми проблемами городской среды являются неравномерность озеленения территории, загруженность автомобильных дорог, низкий уровень благоустройства всей территории, особенно зон отдыха. Эти проблемы существенно снижают уровень экологической комфортности проживания населения. Для ее улучшения необходимо предпринимать реальные действия по совершенствованию городской инфраструктуры, в первую очередь, по оптимизации транспортных потоков, расширению и созданию новых зон зеленых насаждений.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

References

Boyarov E.N., Abramova S.V., Gershinkova D.A. Bezopasnost’ cheloveka v svete sovremennoy klimaticheskoy povestki dnya [Human security in the light of the modern climate agenda]. Sibirskiy zhurnal nauk o zhizni i sel’skom khozyaystve [Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 111-133. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2021-13-1-111-133

Dorozhkina E.A., Rodionovskaya I.S. “Zelenaya arkhitektura” v aspekte ekologizatsii zdaniy v gorodskoy srede [“Green architecture” in aspect of ecologization of buildings in the urban environment]. Seriya konferentsiy IOP: Materialovedeniye i inzheneriya [IOP Conference Series: Materials Science and Engineering], 2019, vol. 687, e055070. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/687/5/055070

Esyakova O.A., Voronin V.M., Stepen R.A. Assimilyatsionnyy apparat yeli sibirskoy kak indikator zagryazneniya gorodskoy atmosfery [Assimiliation apparatus of the siberian spruce as an indicator of urban atmosphere pollution]. Khvoynyye boreal’noy zony [Coniferous Boreal Zone], 2008, vol. 25, no. 1-2, pp. 109-113.

Gosudarstvennyy doklad Ministerstva prirodnykh resursov i ekologii Altayskogo kraya “O sostoyanii i okhrane okruzhayushchey sredy gorodskogo okruga: g. Barnaul Altayskogo kraya v 2019 godu” [Ministry of Natural Resources and Ecology of Altai Krai State Report “On the state and environmental protection of the city district: The city of Barnaul in Altai Krai in 2019”], 2020. URL: https://barnaul.org/upload/medialibrary/aa2/doklad-2019_2.pdf

Sokolskaya E.V., Kochurov B.I., Dolgov Yu.A., Lobkovsky V.A. Mnogofaktornaya model’ kak osnova upravleniya kachestvom okruzhayushchey sredy gorodskikh territoriy [Multifactor model as a basis for managing the environment quality in urban areas]. Teoreticheskaya i prikladnaya ekologiya [Theoretical and Applied Ecology], 2018, vol. 2, pp. 26-34.

Morozova G.Yu., Debelaya I.D. Formirovaniye komfortnoy gorodskoy sredy na primere Khabarovska [Formation of the comfortable city environment on the example of Khabarovsk]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN [Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 2017, vol. 19, no. 2, pp. 144-150.

Revzin S.R. Sozdaniye ekologicheskogo komforta i sotsial’no-ekonomicheskoye razvitiye territorii [Creation of ecological comfort and socio-economic development of the territory]. Vestnik Saratovskogo Gosudarstvennogo Sotsialno-Ekonomicheskogo Universiteta [Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University], 2009, vol. 2, no. 26, pp. 76-79.

Rybkina I.D. Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya administrativnykh rayonov goroda Barnaula [Assessment of the ecological state of the administrative districts of the city of Barnaul]. Polzunovskiy Vestnik [Polzunovsky Bulletin], 2006, vol. 2-1, pp. 235-241.

Tetior A.N. Gorodskaya ekologiya [Urban Ecology]. Moscow, Akademiya, 2007, 330 p.

Kharlamova N.F., Rotanova I.N., Ostanin O.V. Priroda Barnaula [Nature of Barnaul]. Barnaul, Alfavit, 2018, 80 p. https://barnaul.org/upload/medialibrary/9ed/priroda-barnaula.pdf

Capece S., Chivǎran C. Granitsy zelenoy arkhitektury [Frontiers of green architecture]. Ustoychivoye sredizemnomorskoye stroitel’stvo [Sustainable Mediterranean Construction], 2019, vol. 9, pp. 120-126. http://www.sustainablemediterraneanconstruction.eu/SMC/The%20Magazine%20n.9_files/0919_Capece_Chivaran.pdf

Gómez F., Valcuende M., Matzarakis A., Cárcel J. Dizayn prirodnykh elementov na otkrytykh prostranstvakh gorodov so sredizemnomorskim klimatom, usloviya dlya komforta i gorodskoy ekologii. Al’ternativnyye stsenarii ekologicheskoy urbanizatsii s ispol’zovaniyem modeli ENVI-met [Design of natural elements in open spaces of cities with a Mediterranean climate, conditions for comfort and urban ecology. Alternative scenarios for ecological urbanizations using ENVI-met model]. Nauka ob okruzhayushchey srede i issledovaniye zagryazneniya [Environmental Science and Pollution Research], 2018, vol. 25, pp. 26643-26652. https://doi.org/10.1007/s11356-018-2736-1

Huang Q., Meng X., Yang X., Jin L. Ekologicheskiy gorod: uchet vneshney teplovoy sredy [The Ecological City: Considering Outdoor Thermal Environment]. Energiya [Energy Procedia], 2016, vol. 104, pp. 177-182. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.12.031

Khalid Z., Radi Abaas Z. Teoreticheskaya struktura ekogorodov: Tematicheskiy obzor [Theoretical structure of Eco-cities: Subject review]. Seriya konferentsiy IOP: Nauki o Zemle i okruzhayushchey srede [IOP Conference Series: Earth and Environmental Science], 2021, vol. 754, e012020. https://doi.org/10.1088/1755-1315/754/1/012020

Li X., Zhang H., Yu J. Gong Y., Guan X., Li S. Prostranstvenno-vremennoy analiz indeksa ekologicheskoy komfortnosti gorodov po dannym distantsionnogo zondirovaniya: na primere Khefeya, Kitay [Spatial-temporal analysis of urban ecological comfort index derived from remote sensing data: A case study of Hefei, China]. Zhurnal prikladnogo distantsionnogo zondirovaniya [Journal of Applied Remote Sensing], 2021, vol. 15, no. 4, e042403. https://doi.org/10.1117/1.JRS.15.042403

Ling T.Y., Chiang Y.C. Podkhod k vertikal’nomu ozeleneniyu, napravlennyy na povysheniye ustoychivosti, napravlennyy na obespecheniye blagopoluchiya, zdorov’ya i soglasovannosti gorodov: rassmotreniye praktiki proyektirovaniya [Well-being, health and urban coherence-advancing vertical greening approach toward resilience: A design practice consideration]. Zhurnal chistogo proizvodstva [Journal of Cleaner Production], 2018, vol. 182, pp. 187-197. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.207

Sergeevich D.A., Konstantinovna G.N, Artyom K., Kantemir K. Ispol’zovaniye «zelenykh» tekhnologiy v gradostroitel’nykh i arkhitekturnykh resheniyakh [Use of “green” technologies in urban planning and architectural solutions]. Zhurnal kriticheskikh obzorov [Journal of Critical Reviews], 2017, vol. 2, pp. 1-5. https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22835

Tanner C.J., Adler F.R., Grimm N.B., Groffman P.M., Levin S.A. Munshi-South J., Pataki D.E., Pavao-Zuckerman M., Wilson W. G. Gorodskaya ekologiya: razvitiye nauki i obshchestva [Urban ecology: Advancing science and society]. Granitsy ekologii i okruzhayushchey sredy [Frontiers in Ecology and the Environment], 2014, vol. 12, no. 10, pp. 574-581. https://nycevolution.org/pdf/Tanner_etal.2014.urbanecology.pdf

Wang H., He Q., Liu X., Zhuang Ya., Hong S. Global’nyye issledovaniya urbanizatsii s 1991 po 2009 god: sistematicheskiy obzor issledovaniy [Global urbanization research from 1991 to 2009: A systematic research review]. Landshaft i gorodskoye planirovaniye [Landscape and Urban Planning], 2012, vol. 104, pp. 299-309. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.11.006

Yao C., Fricker P. Kak okhladit’ plotnuyu gorodskuyu sredu? Obsuzhdeniye strategiy smyagcheniya posledstviy dlya gorodov na konkretnykh uchastkakh [How to cool down dense urban environments? A discussion on site-specific urban mitigating strategies]. Zhurnal tsifrovoy landshaftnoy arkhitektury [Journal of Digital Landscape Architecture], 2021, vol. 6, pp. 101-111. https://doi.org/10.14627/537705007

Yilmaz S., Mutlu E., Yilmaz H. Al’ternativnyye stsenarii ekologicheskoy urbanizatsii s ispol’zovaniyem modeli ENVI-met [Alternative scenarios for ecological urbanizations using ENVI-met model]. Nauka ob okruzhayushchey srede i issledovaniye zagryazneniya [Environmental Science and Pollution Research], 2018, vol. 25, pp. 26307-26321. https://doi.org/10.1007/s11356-018-2590-1

Список литературы

Бояров Е. Н., Абрамова С. В., Гершинкова Д. А. Безопасность человека в свете современной климатической повестки // Сибирский журнал естественных наук и сельского хозяйства. 2021. Т 13, № 1. С. 111-133. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2021-13-1-111-133

Дорожкина Е. А., Родионовская И.С. “Зеленая архитектура” в аспекте экологизации зданий в городской среде // Серия конференций IOP: Материаловедение и инженерия. 2019. № 2. e055070. https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22835

Есякова О. А., Воронин В. М. Степень Р.А. Ассимиляционный аппарат ели сибирской как индикатор загрязнения городской атмосферы // Хвойные Бореальной Зоны. 2008. Т. 25, № 1-2. С. 109-113.

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Государственный доклад “О состоянии и об охране окружающей среды городского округа – города Барнаул Алтайского края в 2019 г.”, 2020. URL: https://barnaul.org/upload/medialibrary/aa2/doklad-2019_2.pdf

Многофакторная модель как основа для управления качеством окружающей среды урбанизированных территорий / Сокольская Е. В., Кочуров Б. И., Долгов Ю. А., Лобковский В. А. // Теоретическая и Прикладная Экология. 2018. № 2. С. 26-34.

Морозова Г. Ю., Дебелая И. Д. Формирование комфортной городской среды на примере г. Хабаровска // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2017. Т. 19, № 2. С. 144-150.

Ревзин С. Р. Создание экологического комфорта и социально-экономическое развитие территории // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. Т. 2, № 26. С. 76-79.

Рыбкина И. Д. Оценка экологического состояния административных районов города Барнаула // Ползуновский вестник. 2006. № 2-1. С. 235-241.

Тетиор А. Н. Городская экология. М.: Академия, 2007. 330 с.

Харламова Н. Ф., Ротанова И. Н., Останин О. В. Природа Барнаула. Б.: Алфавит, 2018. 80 с. https://barnaul.org/upload/medialibrary/9ed/priroda-barnaula.pdf

Capece S., Chivǎran C. Frontiers of green architecture // Sustainable Mediterranean Construction, 2019, vol. 9, pp. 120-126. http://www.sustainablemediterraneanconstruction.eu/SMC/The%20Magazine%20n.9_files/0919_Capece_Chivaran.pdf

Gómez F., Valcuende M., Matzarakis A., Cárcel J. Design of natural elements in open spaces of cities with a Mediterranean climate, conditions for comfort and urban ecology. Alternative scenarios for ecological urbanizations using ENVI-met model // Environmental Science and Pollution Research, 2018, vol. 25, pp. 26643-26652. https://doi.org/10.1007/s11356-018-2736-1

Huang Q., Meng X., Yang X., Jin L. The Ecological City: Considering Outdoor Thermal Environment // Energy Procedia, 2016, vol. 104, pp. 177-182. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.12.031

Khalid Z., Radi Abaas Z. Theoretical structure of Eco-cities: Subject review // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, vol. 754, e012020. https://doi.org/10.1088/1755-1315/754/1/012020

Li X., Zhang H., Yu J., Gong Y., Guan X., Li S. Spatial-temporal analysis of urban ecological comfort index derived from remote sensing data: A case study of Hefei, China // Journal of Applied Remote Sensing, 2021, vol. 15, no. 4, e042403. https://doi.org/10.1117/1.JRS.15.042403

Ling TY., Chiang YC. Well-being, health and urban coherence-advancing vertical greening approach toward resilience: A design practice consideration // Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 182, pp. 187-197. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.207

Sergeevich D.A., Konstantinovna G.N, Artyom K., Kantemir K. Use of “green” technologies in urban planning and architectural solutions // Journal of Critical Reviews, 2020, vol. 7, no. 6, pp. 1-5. https://doi.org/10.31838/jcr.07.06.01

Tanner C.J., Adler F.R., Grimm N.B., Groffman P.M., Levin S.A. Munshi-South J., Pataki D.E., Pavao-Zuckerman M., Wilson W. G. Urban ecology: Advancing science and society // Frontiers in Ecology and the Environment, 2014, vol. 12, no. 10, pp. 574-581. https://nycevolution.org/pdf/Tanner_etal.2014.urbanecology.pdf

Wang H., He Q., Liu X., Zhuang Ya., Hong S. Global urbanization research from 1991 to 2009: A systematic research review // Landscape and Urban Planning, 2012, vol. 104, pp. 299-309. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.11.006

Yao C., Fricker P. How to cool down dense urban environments? A discussion on site-specific urban mitigating strategies // Journal of Digital Landscape Architecture, 2021, vol. 6, pp. 101-111. https://doi.org/10.14627/537705007

Yilmaz S., Mutlu E., Yilmaz H. Alternative scenarios for ecological urbanizations using ENVI-met model // Environmental Science and Pollution Research, 2018, vol. 25, pp. 26307-26321. https://doi.org/10.1007/s11356-018-2590-1


Просмотров аннотации: 255
Загрузок PDF: 128
Опубликован
2022-04-30
Как цитировать
Otto, O., Redkin, A., & Esimova, D. (2022). ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 14(2), 282-295. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2022-14-2-282-295
Раздел
Окружающая среда и гигиена труда